Korsang handler om at man yder noget individuelt - men man stiller sig til rådighed for det fælles projekt og det samlede resultat

Med denne overskrift arbejder Sjølund Kammerkor på at gøre alle sangere i koret bevidste om den rolle, de hver især spiller – både individuelt og i samspillet med dirigent og med sangere.

Koret arbejder intensivt på korprøver, koncerter, turnéer og arbejdsweekends for at skabe denne erkendelse og forståelse og i rigtig mange situationer tilføjer det noget helt særligt til korarbejdet, som er fantastisk givende for såvel den enkelte som for koret som helhed.

Korets nuværende dirigent Martin Legéne er uddannet efter den pædagogiske linje, som er grundlagt af Dan Olof Stenlund. Den tilgang til kordirektion, det giver, deler han med korets tre tidligere dirigenter – Morten Schuldt-Jensen, Brian Grønbæk Jensen og Jan Scheerer. Gennem næsten 30 år har koret derfor fulgt en linje, der har givet en meget lang tradition for forståelse af det fælles rum, der opstår i arbejdet mellem dirigent og kor - et rum, der i koncertsituationen kan skabe helt særlige momenter af indlevelse og udtryk.  Et forhold der ofte resulterer i megen ros fra publikum, der fornemmer den musikalske nerve, der når ud til dem.

Et tiltag, som blev indført af den forrige dirigent Jan Scheerer, er ensemblesang. Det betyder, at kormedlemmerne sættes sammen i mindre ensembler, som dirigenten så arbejder intensivt med i en ½ eller 1 time. Repertoiret kan enten være noget fra korets faste repertoire eller noget helt andet.

Via dette arbejde får den enkelte sanger undervisning og ikke mindst forståelse for, hvor stor en rolle hver enkelt spiller. Her kan man ikke ”putte sig”. Og det er præcis dette ansvar, det er så vigtigt, at alle tager på sig. Kun på den måde skaber man et ligeværdigt samarbejde på tværs i koret.

Det betyder også, at selvom Sjølund er et kammerkor, er der mulighed for at synge værker for mange stemmer, fordi alle bliver trænet til at kunne holde en stemme alene, hvis det er nødvendigt.